Storia dei longobardi. Testo latino a fronte

Storia dei longobardi. Testo latino a fronte

di Paolo Diacono